CHUYÊN VIÊN KIỂM NGHIỆM
SẢN XUẤT
Nơi Làm Việc Gia Lai
Cấp Bậc Nhân viên
Hình Thức Toàn thời gian
Kinh Nghiệm Từ 1 năm
Mức Lương 7.000.000 - 10.000.000
Ngành nghề Hóa Lý,Vi Sinh
Hạn Chót Nhận Hồ Sơ 31/10/2023
Thông tin cá nhân
Thông tin học vấn